Serwis cyfrowy

Tec2Track, nowe narzędzie do zdalnego monitorowania pomaga kontrolować codzienne operacje i wykorzystywać dane do dalszego rozwoju działalności 

Informacje i dane pomagają zwiększyć efektywność i poprawić żywotność urządzeń. Detaliści żywności muszą zgłaszać i monitorować higienę żywności, na przykład poziomy temperatury, ale także zapewnić płynność operacji bez ryzyka, które może spowodować duże straty.


Tec2Track jest niezależny od dostawców sterowników

Tec2Track to nowe narzędzie do zdalnego monitorowania, które jest niezależne od dostawców sterowników. Komunikuje się z dowolnym sterownikiem z komunikacją Modbus, dzięki czemu nadaje się do istniejących sklepów, modernizacji lub nowych sklepów.

Nowe narzędzie do zdalnego monitorowania jest odpowiednie zarówno dla małych sklepów wielobranżowych lub stacji benzynowych jak i dla dużych hipermarketów. Można go połączyć z dowolnym systemem. Jeśli nie jest w stanie komunikować się ze sterownikiem w urządzeniu, wszystko czego potrzebuje to czujniki Viessmann Monitro w szafach chłodniczych lub chłodniach i bramie w sklepie. Czujniki można później zainstalować na dowolnym urządzeniu lub bezpośrednio na produktach Viessmann w fabryce.

Tec2Track umożliwia sprzedawcom i usługodawcom z branży spożywczej na monitorowanie pracy jednego sklepu, a nawet pojedynczego urzadzenia jeśli jest taka potrzeba

aż po sieć sklepów. Zależnie od oczekiwań klientów narzędzie może być dostowane elastycznie do ich potrzeb, również tych przyszłych.


Łączenie danych z operacji sprzedaży detalicznej żywności

Tec2Track daje pełny przegląd systemów i urządzeń chłodniczych, dodatkowo można go podłączyć do monitorowania systemu wentylacji, oświetlenia, kontroli dostępu i innych operacji zarządzania obiektem. Innymi słowy, obejmuje wszystko od monitorowania temperatury i energii po HVAC i monitorowanie całego systemu zarządzania budynkiem.

Kliknij, aby przeczytać więcej Tec2TrackTEC2TRACK PL