Stopka redakcyjna i informacje prawne

Wydawca:

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław

Telefon: 071 3607 100
Telefaks: 071 3607 101
e-mail: info@viessmann.pl

Prezes Zarządu: Sebastian Walerysiak

Siedziba firmy:
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000183975, NIP: 692-02-12-005, Kapitał zakładowy: 2 000 000 PLN

Strony internetowe firmy Viessmann zostały zredagowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma Viessmann nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonychinformacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, o ile nie wynikają one z zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa firmy Viessmann.

Firma Viessmann zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili wedługwłasnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Strony internetowe firmy Viessmann zawierają linki do innych stron internetowych. Firma Viessmann nie odpowiada zazasady ochrony danych oraz treść tych stron.

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania transakcji zgodnych z życzeniem klienta.