Jak zmniejszamy nasz ślad środowiskowy

Sustainability - renewable energies

Za cel stawiamy sobie coroczne zmniejszanie zużycia energii w naszych zakładach produkcyjnych. Jednocześnie dążymy do wyższej wydajności energetycznej, aby pozostawić możliwie najmniejszy ślad CO2 na naszej planecie. W ramach naszego zintegrowanego systemu zarządzania certyfikowanego zgodnie z ISO 50 001 mamy wdrożony system zarządzania energią i regularnie obserwujemy dane dotyczące zużycia oraz zapewniamy przejrzyste opisy.


Źródła energii, z których korzystamy

 • 100% zielona energia elektryczna (zielona energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii)
 • 50% naszego całkowitego zużycia energii w naszych fabrykach w Hof (Niemcy) i Porvoo (Finlandia) kupowanych przez odnawialne źródła energii
 • Systemy fotowoltaiczne na dachach fabryk tam, gdzie to możliwe
 • Zakup lokalnego ciepła z biogazowni obok fabryki w Hof

CO2 emissions factories

Emisja CO2 naszych fabryk od 2015 roku w t

Electricity consumption

Zużycie energii elektrycznej naszych fabryk w MWh

Share of renewable energies

Udział energii odnawialnej wykorzystywanej w naszych zakładach produkcyjnych

Total energy consumption

Całkowite zużycie energii naszych fabryk w MWh

Water consumption

Zużycie wody w naszych fabrykach w m³

Jak inwestujemy i modernizujemy, aby działać bardziej energooszczędnie

Sustainability - production

Nieustannie sprawdzamy, jaki potencjał ulepszeń można wykorzystać w naszej bieżącej produkcji. Odpowiednie parametry to zużycie energii, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i udział energii odnawialnej.Oszczędności dla środowiska w ostatnich latach

w Hof, Niemcy

 • Nowe sprężarki dla lepszej efektywności energetycznej
 • Nowa maszyna do malowania proszkowego z 18% mniejszym zużyciem energii, ponad 14t mniej proszku, lepsza jakość
 • Nowy system laserowy
 • Rocznie w jednej fabryce można zaoszczędzić 90 000 plastikowych kubków do kawy, zastępując je kubkami nadającymi się do recyklingu

W Porvoo, Finlandia

 • Nowa linia lakiernicza zmniejsza emisję CO2 dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na wodę i energię elektryczną
 • Nowa linia do malowania prowadzi do mniejszej ilości odpadów z tworzyw sztucznych
 • Połączenie wszystkich procesów produkcyjnych pod jednym dachem, a tym samym zmniejszenie dróg transportu i emisji

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat zrównoważonych działań w naszych fabrykach? Chętnie się z Tobą skontaktujemy!