Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna

Jako firma rodzinna kładziemy nacisk na odpowiedzialne działania i ich długoterminową wizję. Zrównoważony rozwój jest podstawową zasadą naszej firmy, zarówno w sferze odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej jak i społecznej. W ten sposób dążymy do zaspokojenia naszych bieżących potrzeb, nie ograniczając możliwości przyszłych pokoleń do spełnienia ich potrzeb.

Przeczytaj więcej o zrównoważonym rozwoju Grupy Viessmann