Szkoły Partnerskie Viessmann już od 18 lat kształcą specjalistów w branży grzewczej i odnawialnych źródeł energii

Viessmann Refrigeration service

A, od 2019 roku również Techników Chłodnictwa i klimatyzacji.

Nauka trwa 1,5 roku. Absolwenci uzyskują tytuł i dyplom państwowy: Technika.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są online, na żywo. Wykłady są nagrywane i udostępniane słuchaczom w Archiwum. Natomiast, zajęcia praktyczne odbywają się w ośrodkach szkoleniowych firmy Viessmann, w wybrane weekendy. Słuchacze od podstaw wchodzą w tajniki branży grzewczej i chłodniczej. Uczą się na najnowszych systemach, aktualnie oferowanych przez firmę Viessmann.

Uzyskują również uprawnienia potrzebne do codziennej pracy w zawodzie. Sposób kształcenie w Szkołach Viessmann dostosowany jest do potrzeb współczesnego człowieka, który jest aktywny i chce się rozwijać. Nauka nie koliduje z codzienną pracą zawodową i pozwala zostać specjalistą w danej branży.

Bo, kształcenie specjalistów jest priorytetem firmy Viessmann.


Szkoły Partnerskie Viessmann 

Szkoła OZE Viessmann

Szkoła Chłodnictwa Viessmann