Dbamy o bezpieczeństwo - informacje od Viessmann Systemy Chłodnicze

Viessmann cares for safety

Szanowni Klienci i Partnerzy Biznesowi,

Viessmann Systemy Chłodnicze koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym klientom i naszym pracownikom w trakcie szybko zmieniającej się sytuacji związanej z epidemią wirusa COVID-19 oraz przyczynia się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Viessmann ściśle przestrzega zaleceń i instrukcji lokalnych władz i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a my odpowiednio dostosowujemy nasze działania do tych wytycznych.

Chcielibyśmy poinformować o aktualnych planach awaryjnych naszej firmy:

  1. Poinstruowaliśmy wszystkich pracowników, aby zredukowali kontakty fizyczne do minimum i pracowali z domowego biura, jeśli to możliwe.
  2. Poinstruowaliśmy wszystkich pracowników z objawami grypy, aby natychmiast pozostali w domu i postępowali zgodnie z instrukcjami lokalnych władz ds. Zdrowia.
  3. Poinstruowaliśmy wszystkich pracowników, aby przywiązywali dużą wagę do higieny rąk i zapewniliśmy środki dezynfekujące, a także zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia naszych biur i fabryk.
  4. Przeprowadzono osobne konsultacje z pracownikami o podwyższonym profilu ryzyka.
  5. Ograniczyliśmy wszystkie nieistotne podróże służbowe i organizujemy wszystkie spotkania przez telefon lub korzystając z internetowych systemów konferencyjnych. Wszyscy sprzedawcy i pracownicy biurowi mają łatwy dostęp do spotkań online, z których mogą korzystać w celu konsultacji na dowolne tematy, dzielenia się informacjami i przeglądania dokumentów.
  6. Nie zezwalamy na odwiedziny osób z zewnątrz w naszych siedzibach, w biurach sprzedaży lub fabrykach, z wyłączeniem odwiedzających o znaczeniu krytycznym dla biznesu, takich jak osoby obsługujące biura, których obecność jest dozwolona po zatwierdzeniu przez lokalnego MD i przy przestrzeganiu naszych przepisów BHP na miejscu. Zamiast fizycznych spotkań używamy systemów konferencyjnych jako odpowiedniej alternatywy dla bezpośredniego kontaktu.
  7. Nasz personel zajmujący się montażem, serwisem i konserwacją został poinstruowany, aby postępować zgodnie z instrukcjami BHP i ograniczyć wszystkie kontakty fizyczne do minimum. Podczas przerw na lunch mechanicy są instruowani, aby ze stołówek firmowych korzystać rotacyjnie lub spędzać je najlepiej w samochodzie służbowym.
  8. W przypadku wyjątków od powyższego wymagana jest zgoda dyrektora w celu zarządzania zmieniającym się ryzykiem w tym niepewnym okresie.
  9. Aktywnie monitorujemy i koordynujemy działania we współpracy ze wszystkimi naszymi dostawcami, podwykonawcami, dostawcami usług logistycznych i partnerami, aby być w pełni poinformowanymi o ich planach awaryjnych i świadczeniu podstawowych usług.

Powyższe plany awaryjne obowiązują do odwołania i są aktualizowane w razie potrzeby.

Dostarczanie produktów i usług

Naszym celem jest ochrona i wsparcie naszych pracowników w tym niepewnym okresie oraz dalsze dostarczanie podstawowych produktów i usług dla naszej lojalnej bazy klientów. Żadni odwiedzający z zewnątrz, w tym logistycy, nie mogą wchodzić do naszych zakładów produkcyjnych, chyba że ich wizyta zostanie zatwierdzona przez lokalnego menedżera. Będziemy nadal współpracować z partnerami z naszego łańcucha dostaw, aby zapewnić ciągły przepływ produkcji, a w przypadku zakłóceń jak najszybciej powiadomić wszystkie zaangażowane strony.

Niektóre środki rządowe mogą mieć wpływ na procedury transportowe. W przypadku opóźnień w dostawach lub brakujących części nasz lokalny przedstawiciel handlowy będzie informować Klientów o zaistniałej sytuacji.

Odraczanie projektów lub dostaw

Na żądanie klienta indywidualnie sprawdzimy status projektów lub dostaw. Jeśli Klienci zdecydują się zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym odpowiedzialnym sprzedawcą regionalnym.

Informacje te oparte są na obecnej sytuacji. Zmiany w schemacie epidemii, środki rządowe lub inne sprawy mogą mieć znaczący wpływ na nasze działa i w razie potrzeby podejmiemy dodatkowe kroki.


Z poważaniem,

Frank Winters (CEO, Viessmann Refrigeration Solutions), Karel Fort (Director Business Development CEE & Export) and Joanna Lenk (Country Manager)